News

עדכון תנועה🚗🚗🚗

עדכון תנועה🚗🚗🚗
❗אנו מעדכנים בהודעת *חברת נתיבי ישראל* אודות עבודות קרצוף וריבוד שהחלו בימים אלה בכביש 7513 (בין בסמת טבעון לכביש אלונים/בית לחם הגלילית).
❗העבודות תימשכנה כחודש ימים, בימים א-ה בין השעות 09:00-15:00.
במהלך שעות העבודות תהיה הכוונה במקום והכביש ייחסם לסירוגין.
❗בשעת תחילת העבודה (09:00) ובשעת הסיום ( 15:00), הכביש יהיה חסום לחלוטין למשך 20 דקות לצורך התארגנות.
בברכה, מוקד 106

דילוג לתוכן