הודעה על סירוב לבקשת רישיון עסק או היתר זמני או היתר מזורז או חידוש רישיון או הודעה על תנאים ומסמכים נדרשים

דילוג לתוכן