הפניית בקשה אל נותן או גורם נוסף לרישיון או היתר זמני או היתר מזורז מאת רשות הרישוי

דילוג לתוכן