הצעות מחיר לתכנון הראשון מרכז כושר והשני מגרש כדורגל.

מצ"ב 2 בקשות להצעות מחיר לתכנון הראשון מרכז כושר והשני מגרש כדורגל.

נא לשלוח לנו הצעות מחיר בהתאם לרשום בתוכן הבקשות

הצעות מחיר לתכנון מגרש כדורגל.docx

הצעות מחיר לתכנון מרכז כושר.docx

דילוג לתוכן