הצעת מחיר לתכנון שיפוץ בי"ס חט"ב בתיכון (חידוש מבנים) מועד אחרון להגשת ההצעה 5.12.21

דילוג לתוכן