הצעת מחיר – מועצה מקומית בסמת טבעון – מכרז פומבי מס'54/2021

דילוג לתוכן