מכרז לביצוע שלב ב' של תשתיות ציבוריות לשכונת המגורים מעלה בסמת (אונה דרומית)

מכרז לביצוע שלב ב' של תשתיות ציבוריות

לשכונת המגורים "מעלה בסמת (אונה דרומית) – תמ"ל/1014
בתחום השיפוט של המועצה המקומית בסמת טבעון
מכרז מספר:
3/2019

Attachments

דילוג לתוכן