מכרז מס' 13/2019 שיקום ופיתוח תשתיות בשכונות ותיקות ביישוב 2019 מכרז לעבודות השלמת סלילה, ופיתוח

מכרז מס' 13/2019

שיקום ופיתוח תשתיות בשכונות ותיקות ביישוב 2019
מכרז לעבודות השלמת סלילה, ופיתוח09 58015 נוסח פרסום

דילוג לתוכן