מכרז מס' 24/2020 שיקום ופיתוח תשתיות בשכונות בכביש אלנח'יל עבודות השלמת בחלק ג סלילה, ופיתוח

דילוג לתוכן