מכרז מס' 41/2020 לעבודות חשמל תאורת כבישים

דילוג לתוכן