מכרז פומבי מס 12/2019 ניהול ותפעול של מרכז לשירותי רפואה דחופה בבוסמת טבעון

דילוג לתוכן