מכרז פומבי 29/2020 לניהול להפעלה ולאחזקת מקיף שש שנתי אורט בסמת טבעון

דילוג לתוכן