פירסום מכרז פומבי מכרז מס'  52/2021 שיקום ופיתוח תשתיות בשכונות ותיקות בכל היישוב  2021

דילוג לתוכן