פרוטוקול ועדה מקצועית-לשיקום תשתיות +בית עלמין בסמת+גני ילדים נשרפו בזבידאת

דילוג לתוכן