פרוטוקול ישיבה מספר 19-2020 16.11.2020

דילוג לתוכן