מכרז פומבי לתפקיד מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות המועצה המקומית בסמת טבעון מכריזה בזאת על משרה פנויה

רשויות קטנות- נוסח מכרז מוביל מיצוי משאבים (1) (1)

פורסם מכרז פומבי קיבוצי עתודה לתפקיד לוחם/ת אש בתחנות הכיבוי – מספר מכרז – 75594
הגשת המועמדות באתר נציבות שירות המדינה בלבד https://ejobs.gov.il/gius

 

דילוג לתוכן