מועד אחרון להגשת מכרז 67/2022 יועץ משפטי הוארך ליום 30/10/2022 שעה 12:00.

מועד אחרון להגשת מכרז 67/2022 יועץ משפטי הוארך ליום 30/10/2022 שעה 12:00.

דילוג לתוכן