מספר טלפון

מספרי טלפון

ראש מועצה
04-9119074
מזכירת מועצה - נהאיה חטיב
04-9119061
גזבר מועצה - עטיה זבידאת
04-9119049
מחלקת גבייה
04-9532443
מחלקת חינוך - עבדו זבידאת
04-9832043
מהנדס המועצה
04-9119074
מחלקת רווחה
04-9530142 , 04-9530152
קב''ט - עמאד סואעד
052-4220910
תברואה ורישוי עסקים - עאטף זבידאת
052-2229570
וטרינר המועצה - חדר גזאלין
050-5616126
מתנ''ס זבידאת
04-9114080
מתנ''ס בסמת
04-9531446, 04-9532169 , 9532167 - 04

דילוג לתוכן