מחלקת חינוך

עבדו זבידאת

מנהל מחלקת החינוך

משרד: 04-9832043
נייד: 052-8797601
דוא"ל: abdo@bosmat.org.il

החינוך הוא הגורם המרכזי בעיצובה של כל חברהחשיבות החינוך ותרומתו לעתיד בסמת טבעון ותושביה מציבים למועצה אתגר חשוב וראשון בסדר העדיפויות היישובי ועל כן מקדישה לו המועצה משאבים רבים.
חזון ישובי-חינוכי
בבסמת טבעון מערכת חינוכית אחת, הפועלת בסינרגיה וברצף חינוכי מגן עד כיתה י"ב עבור כל ילדי היישוב, במסגרת פורמאלית ובלתי פורמאלית. הבוגר שלנו אחראי, בעל כלים וכישורי חיים ובעל ערכים של כבוד הדדי, זיקה למורשת, שייכות ומעורבות בקהילה. בתי הספר בתחומי המועצה אוטונומיים, מאובזרים ומעודכנים לשנות ה-2000. כמו כן, הקהילה היישובית הינה קהילה מעורבת ותומכת לעשייה החינוכית. בצורה זו, מבטא חזון היישובי מערכת חינוך הוליסטית עבור כל ילד ונער במועצה המקומית בסמת טבעון.

ספר מוסדות החינוך לשנת הלימודים תשע"ו :

16 גני ילדים , 3 בתי ספר יסודיים ותיכון מקיף.
תכניות בינוי והרחבה  עתידיים:
– שתי יחידות גני ילדים .
– הרחבת בית ספר יסודי בסמת טבעון ל 18 כיתות  .
– בניית אולם ספורט .

 

מסגרות ותכניות ייחודיות :

גני ילדים :
 תכנית אהבת הספרמופעלת בגני החובה (במסגרת תכנית שיקום שכונות).
 תכנית אורטיפול בילדים בפרופיל 7 .
 גנים ירוקים: איכות סביבה.
 תכנית אומנותפיתוח מיומנויות מוטוריות .

בתי ספר יסודיים:
– תוכנית ציל"ה : תוכנית העשרה עד שעה 16:00 .
– תוכנית קרב : בכל בתי ספר יסודיים להעשרה לימודית .
– אופק חדש : כל בתי הספר נמצאים ברפורמה אופק חדש .
– תוכנית בטרם : תוכנית בנושא בטיחות בדרכים .
– מועדוניות : ביישוב מופעלות שלוש מועדוניות במטרה לשמור על הרצף החינוכי והחברתי (45 ילדים ) , מסגרות קיץ בתקופת החופש הגדול.

בית ספר מקיף בסמת טבעון :
– 
תכנית תלם :  תמיכה לימודים וחברתית .
– עוז לתמורה : בית הספר שנה שלישית ברפורמה החדשה .
– קורס פסיכומטרי לתלמידי התיכון .
– הפעלת תכניות והרצאות לקהילה לחיזוק הקשר עם ההורים  (שיקום שכונות)
– תכנית מיכאל למצוינות .
– פתיחת מגמות טכנולוגיותטיפוח ועיצוב שיעראלקטרוניקה , חשמל בית .
– רמזור לצפון: תגבור במתמטיקה.
– תכנית מל"א  מרחב לימודי אחר.

קב"ס:

הפעלת תכנית למניעת נשירה .

תכנית שיקום שכונות:
תכנית המנוהלת על ידי עובדת סוציאלית, במסגרתה:
– הפעלת פרויקט הנקרא: "אחרי הצלצול" המוצע לילדי כיתות א' ואימהות.
 פרויקט תגבורים לילדים ונוער בסיכון הכוללים הכשרות וסדנאות, רכיבה על סוסים, לימודי אנגלית, ODT.
 הון אנושי בקהילה  פעילות העצמת נשים (אימהות התלמידים): הכרת הארץ, בישול וקונדיטאות, זומבה, איפור, אמנות ותכשיטנות.

התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון:

תכנית המפעילה את "תכנית אור" לגיל הרך, מועדוניות ומרכז נוער ישובי לבני הנוער.

תכנית "עיר ללא אלימות":

תכנית עיר ללא אלימות היא מודל עבודה חדשני להתמודדות עם כלל סוגי האלימות בישוב ברמה עירונית – מערכתיתהתכנית מבוססת על התמודדות מערכתית ברמה עירונית עם תופעות שונות של אלימות ובכללן אלימות במשפחהאלימות בכבישים,אלימות בקרב מתבגריםאלימות בבתי ספר ואלימות עברייניתתוך זיהוי מכנים משותפים ובניית פתרונות לתופעות השונותשיתוף פעולה בין גורמים מהמגזרים השוניםוגיוס כל המערכות המתמודדות עם הנושא (חינוךרווחהמשטרהבריאות)במטרה לפתור את בעיות האלימות בעיר.

תכנית חומש:

שעות תגבור, פסיכומטרי, אבחונים דידקטיים, ליווי מוסדי, הדרכה, שעות פרא רפואי לגני ילדים, ליווי מנהלים.

 

השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח)

השירות הפסיכולוגי החינוכי
מנהל השירות: רבאח בלאל – פסיכולוג חינוכי מומחה בכיר
טלפון:              04-9832403
פקס:                04-9531398
מייל: יעודכן בקרוב
קבלת קהל: בימים א'-ה' בשעות 8:00 – 14:00 בתיאום מראש

מטרת השירות הפסיכולוגי החינוכי:
המטרה של השירות  הוא לסייע בקידום הסתגלותם התקינה של התלמידים במערכות החינוכיות השונות ולקדם את מערכת החינוך לקראת השגת יעדיה.
השירות הפסיכולוגי מכיר בחשיבות מימוש יכולת הלמידה של כל תלמיד תוך כדי שימת דגש על התפתחותו הרגשית, תפקודו החברתי והסתגלותו לחברה ולערכיה.
הפסיכולוג מסייע למערכות השונות בהתייחסות לתלמיד בחיי היום יום בכלל ובמצבי לחץ וחירום בפרט.
השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) הינו חלק ממחלקת החינוך של מועצת בסמת טבעון.
בשירות הפסיכולוגי החינוכי של הרשות המקומית עובדים כ-2 פסיכולוגים (מדריך, ומתמחה).
הפנייה לפסיכולוג החינוכי נעשית בדרך כלל באמצעות הגננת, מנהל/ת בית הספר, יועצ/ת בית הספר או גורם אחר מהצוות החינוכי שבבית הספר.

למי מיועד שפ"ח ?
לתלמידים במסגרות החינוך השונות ביישוב
לצוותי החינוך העובדים במערכת החינוך בישוב.
להורים ולמשפחות.
למובילים את מערכת החינוך בישוב.

דילוג לתוכן