מחלקת הנדסה

מחלקת הנדסה :

מהנדס המועצה המקומית הוא הסמכות המקצועית בכל הנוגע לתכנון היישוב והבנייה הציבורית על כל מרכיביה ומטרתה העיקרית של המחלקה הינה לאפשר לתושבים סביבת מגורים בעלת איכות חיים טובה.

מתפקידו של המהנדס להמליץ למועצה על ביצוע של עבודות לטווח קצר וארוךבכל הנוגע לתכנון ולבנייה בתחום היישוב כולו, להעניק ייעוץ כללי בענייני תכנון, בנייה ופיתוח, ייזום הבניה הציבורית לפי החלטות המועצהליוויתכנון וביצוע וכן פיקוח על ביצוע עבודות הבנייה הציבוריות בישוב ועל התשתיות למיניהם.

פיקוח ואכיפה אחר בניה פרטית מתבצעים על ידי ועדת התכנון המקומית "מבוא עמקים": לאתר הועדה לחץ כאן

נושאי מים וביוב מתבצעים על ידי תאגיד "מי שפרעם":
לאתר התאגיד לחץ כאן 

דילוג לתוכן