תברואה, איכות סביבה וחקלאות

עאטף זבידאת

תברואן הרשות ופקיד רישוי עסקים

נייד: 052-2229570

המועצה מעמידה בחשיבות גבוהה מאוד את ניקיון וטיפוח פני היישוב למען שיפור איכות חיי התושב ולכן שומרת על איכות העבודה בתחום התברואה, תחזוקה ואיכות הסביבה.

מתפקידי התברואן:
ביצוע עבודות ניקיון שוטפות בישוב
השמדה והדברת מזיקים
תכניות פיתוח בתחום התברואה ואיכות הסביבה
פיקוח על ניקיון ותברואה במוסדות ציבור
ארגון מבצעי ניקיון מקומיים
אחריות על פעילות הווטרינר של הרשות
קשר שוטף עם היחידה הסביבתית האזורית
עמידה בקשר עם תאגיד המים והביוב במקביל למהנדס המועצה

אחד הנושאים המעסיקים כיום את אזרחי הערים בעולם הינה בעיית איכות הסביבה הפוגעת במהלך החיים היומיומיים וכתוצאה מכך ברמת החיים. מועצה מקומית בסמת טבעון שמה לה כמטרה לקדם את נושא איכות הסביבה בתחומה למען רווחת התושבים ושיפור איכות חייהם וסביבתם.
בין היתר, פועלת המועצה לקידום הנושא בדרכים הבאות: מניעה וצמצום מפגעים תברואתיים, מתן תנאים סביבתיים להיתרי בניה ורישוי עסקים, התחשבות בהיבטים סביבתיים בנושאי תכנון ופיתוח, קידום מחזור פסולת, טיפול בפניות תושבים, הגברת מודעות ציבורית ועוד.

תכנית "בית ספר ירוק"
המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד החינוך מובילים מזה עשר שנים את תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק, המתקיימת גם במועצה שלנו בשלושה בתי ספר יסודיים ובחטיבת הביניים.מטרת התהליך להביא ליישום עקרונות פיתוח הקיימות בבתי הספרההסמכה מהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספרומתווה דרך פעולה אפשרית לבתי ספר המעוניינים להתחיל פעילות סביבתית על בסיס מסגרות קיימותהמודל מבוסס על העקרונות של למידה על הסביבהיישום אורח חיים מקיים בבית הספרופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה לסביבהבית ספר שעומד בכל הקריטריונים זוכה להסמכה כ"בית ספר ירוק".

המחויבות לתחום איכות הסביבה דורש ממוסדות החינוך השותפים לתכנית לגבש מדדים סביבתיים ליישום בתרבות הבית ספרית ובתכנית הפעולה הבית ספרית אשר תעסוק בנושאים הבאים:

– תכנית לימודים מקיפה בנושאי איכות הסביבה והיכרות עם מושגים סביבתיים.
– תכנית פעולה לאורח חיים מקיים בבית הספר הכוללת שימוש מושכל במשאביםטיפול בתשתיות ופעולות בתחום חינוך והתנהגות מול התלמידיםהסגל וההורים.
– תכנית לנראות ירוקה בבית הספר הכוללת שילוטלוחות קיראתר אינטרנט.
– מעורבות קהילתית – עשייה קהילתית במטרה להגביר את המודעות לנושא איכות הסביבה ולהביא לשינוי התנהגותי.
– "הנהגה ירוקההמורכבת מנציגים של תלמידיםמורים וקהילה ואחראית לקדם את תהליך ההסמכה בבית הספר.
– תכנית להכשרת מורים בנושאי סביבה וקיימות בהיקף של ארבעה מפגשים.

בסיום התהליך נדרש בית הספר להציג בפני ועדת השיפוט את עמידתו בקריטריונים הנדרשים,ובתום תהליך השיפוט מקבל בית הספר את תעודת ההסמכה כבית ספר ירוק.

דילוג לתוכן