גזברות

זינאת חילף

רכש

משרד: 04-9119049

ספואן עלי

מנהל מחלקת גביה

משרד:04-9532443 
דוא"ל: יעודכן

עטיה זבידאת

גזבר המועצה

משרד: 04-9119049
דוא"ל: a1443@bosmat.org.il


בראש מחלקת הכספים עומד גזבר המועצה, אשר הינו בעל תפקיד סטטוטורי (המועצה מחויבת בו על פי חוק) ומהותו אחראיות על המנהל הכספי ותקינותו, ברשות המקומית.

ראש הרשות, יחד עם הגזבר, אחראים בחתימה משותפת על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות. הגזבר ומחלקתו אחראים על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות המקומית וניהול נכון של משאבים אלו תוך שמירה על החוקים, התקנות, הצווים וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.

*הרשות מתנהלת על פי תכנית הבראה ומפוקחת על ידי חשב מלווה של משרד הפנים.

תחת מחלקת הכספים מתפקדת גם מחלקת הגביה, שכר ורכש. מחלקה זו אחראית על גביית כל סוגי התשלומים מתושביה, מבעלי העסקים בתחומי המועצה ומחייבת אחרים, בהתאם לחוקי העזר והחלטות המועצה.

 

לידיעת התושבים, בעת תשלום הארנונה וההיטלים השונים יש להביא עמכם:

  1.  תעודת זהות
  2.  דף חשבון תקופתי שנשלח על ידי המועצה
  3. בקשה להנחה ומסמכים התומכים בבקשה

מחלקת הגביה מופעלת על ידי חברת מלגם ועוסקת בשירותי גביה
אחמד אבו עטא – הפקיד הראשי
ספוואן עלי – מנהל המחלקה
עליה זובידאת – גזברית
עאהד זובידאת – מנהל התנגדויות
מוסא זובידאת – אוסף עובדים

דילוג לתוכן