הקלטות ישיבות מועצה

  1.  ישיבת מועצה 01-03-2021 קישור
  2.  ישיבת מועצה 04-10-2021 קישור 
  3.  ישיבת מועצה 08-04-2021 קישור 

דילוג לתוכן